Mediace

Mediační kancelář Mgr. MUDr. Markéty Škutové

Mediační kancelář se věnuje mimosoudnímu řešení občanskoprávních, rodinných a obchodních sporů, spotřebitelských sporů a pracovních sporů, zaměřuje se rovněž na spory se zdravotněprávní problematikou. Mgr. MUDr. Markéta Škutová je první zapsanou mediátorkou v České republice, která úspěšně složila specializační zkoušku z rodinné mediace. Mediátorka poskytuje mediaci také jako soudem vybraný mediátor v případech, kdy soud dle ust. § 100 odst. 3 občanského soudního řádu přeruší řízení a nařídí účastníkům setkání s mediátorem, případně poučí účastníky o možnostech řešení sporu mediací.
S ohledem na výkon činnosti mediátora-advokáta poskytuje mediátorka mediaci na vysoké úrovni odbornosti a profesionality, se zárukou naprosté důvěrnosti, mlčenlivosti, s důrazem na dobrovolnost procesu a dodržování etických zásad mediačního procesu včetně zaručení rovného postavení účastníků. Vzhledem k lékařskému vzdělání a zkušenostem v praktické medicíně se mediátorka zabývá vysoce odbornou problematikou zdravotnictví a sociálních služeb a je schopna poskytnout pomoc při řešení sporů v této oblasti.

Mediaci poskytujeme také on-line (Skype, fb, Jitsi Meet)

Proces mediace

Mapa stránek Advokátní kancelář Mgr. MUDr. Markéta Škutová    | Mapa stránek Mapa stránek | Kontakty