Advokátní kancelář

Advokátní kancelář Mgr. MUDr. Markéty Škutové

Advokátní kancelář je zaměřena především na občanské právo, rodinné právo, zdravotnické právo včetně veřejného zdravotního pojištění, právo ochrany osobnosti, pracovní právo, obchodní právo, pojišťovnické právo, správní právo.
Pro klienty poskytuje advokátní kancelář komplexní právní servis včetně sepisování či revizí smluv, právního poradenství a zpracování právních rozborů. Advokátka přebírá právní zastoupení klientů při jednání u soudů, orgánů státní správy a dalších institucí, stejně jako při jednání s jinými fyzickými či právnickými osobami. Samozřejmostí je ověřování podpisů na listinách, advokátní úschova a přímá spolupráce s notářskou kanceláří pro zajištění kompletního právního servisu pro klienty v oblasti převodů nemovitostí, úpravy rozsahu společného jmění manželů, dědického práva a obchodního práva.

Zdravotnické právo:

Rodinné právo:

Občanské právo:

Pracovní právo:

Právo sociálního zabezpečení:

Obchodní právo:

Správní právo:

Mapa stránek Advokátní kancelář Mgr. MUDr. Markéta Škutová    | Mapa stránek Mapa stránek | Kontakty